Kurz bezpečnej jazdy pre vodičov nákladných vozidiel


Kurzy bezpečnej jazdy pre nákladné vozidlá nad 3,5 t sú určené všetkým vozidlám od ľahkých nákladných až po ťažké nákladné vozidlá ( autobusy, ťahače, karavany, cisterny, dodávky, sklápacie vozidlá…).

Tento kurz je určený Len pre firmy

Cena kurzu Na vyžiadanie

Vyžiadať cenovú ponuku

Popis kurzu

Kurz pozostáva z teoretickej výučby v školiacich priestoroch a z praktického tréningu na cvičisku. Hlavné zameranie kurzu je na ovládacie prvky vo vozidle, pasívna a aktívna bezpečnosť, zvládnutie krízových situácií, zvládnutie pretáčavého a nedotáčavého šmyku, krízové brzdenie na klzkom povrchu a na povrchu s rozdielnou adhéziou.

Cieľ kurzu

Bezpečné vedenie vozidla, zvládnutie krízovej situácie

Prínos kurzu

Zvýšená predvídavosť možných rizík v premávke, zvládnutie krízovej situácie, vyhnutie sa nečakanej prekážke

Určený pre

Vodičov nákladných vozidiel nad 3,5 t

Trvanie kurzu

9:00 – 16:00

Príchod účastníkov

08.45 – 09.00 hod.

Teoretická časť I.

09.00 – 10.00 hod.

Prestávka

10.00 – 10.15 hod.

Teoretická časť II.

10.15 – 11.30 hod.

Obedová prestávka

11.45 – 12.30 hod.

Praktický tréning

12.30 – 15.30 hod.

Záver a vyhodnotenie kurzu

15.30 – 16.00 hod.

Praktické cvičenie

Kurz vedú skúsení inštruktori s dlhoročnou praxou z vedenia nákladných vozidiel. Počas praktického výcviku sú vodiči s inštruktorom v neustálom rádiovom spojení, pričom si podávajú spätnú väzbu tak aby vodič úspešne zvládol každý trénovaný cvik. V závere kurzu spraví inštruktor zhodnotenie celého priebehu, zhrniete si všetky nové informácie, účastníci vyjadria svoj na praktické jazdy a prínos do praxe.

Potrebujete
poradiť?

Volajte na
+421 917 855 861